Stacy Wedeking – Paducah Pharmacy 5/15/19

Stacy Wedeking – Paducah Pharmacy 5/15/19